News

Rozwój oprogramowania dla firm – pewna redukcja długu technologicznego i lepsze efekty biznesowe

Postęp technologiczny w ciągu ostatnich dziesięciu lat następował z bardzo dużą intensywnością. Szacunki UNCTAD mówią o tym, że do 2025 roku rynek czołowych technologii ma osiągnąć wartość 3,2 tryliona dolarów. Przekłada się to na fakt, że firmy muszą aktualizować swoje produkty w taki sposób, aby dostosowywać je do zmieniających się realiów rynku.

Co jednak powinny zrobić firmy, dla których rozwój oprogramowania wiąże się z coraz większymi trudnościami i generowaniem rosnących kosztów? Skutecznym rozwiązaniem problemu jest w takim przypadku redukcja długu technologicznego. Czym jest dług technologiczny, skąd się bierze i w jaki sposób przebiega jego redukcja?

Co to jest dług technologiczny?

Dług technologiczny jest zjawiskiem, które powstaje wskutek stosowania przez firmę w procesie rozwoju oprogramowania rozwiązań tanich i łatwych, których celem jest skrócenie tego procesu. Przyspieszenie wprowadzenia produktu rynek bądź redukcja kosztów rozwoju mogą polegać m.in. na stosowaniu rozwiązań, które charakteryzują się ograniczeniami w swojej architekturze, uproszczeniami w dokumentacji czy obniżoną funkcjonalnością narzędzi i metodyki. Skutkiem stosowania takich rozwiązań są nawarstwiające się problemy nad dalszymi pracami na rzecz rozwoju oprogramowania. Wziąć pod uwagę należy również to, że koszt skokowej aktualizacji oprogramowania najczęściej okazuje się znacznie wyższy niż koszty bieżącego eliminowania błędów.

Dług technologiczny może być zaciągany świadomie i w sposób kontrolowany, jednakże poza takimi sytuacjami niesie on ze sobą ryzyko:

 • podniesienia ostatecznych kosztów stworzenia software’u;
 • obniżenia jakości, wydajności i funkcjonalności oprogramowania;
 • utrudnienia skalowania software’u i dalszych prac nad jego rozwijaniem;
 • zaburzenia płynności finansów i rentowności firmy w dłuższej perspektywie czasowej;
 • zniechęcenia pracowników do pracy z przestarzałym oprogramowaniem i utrudnienia w procesie rekrutacji.

Świadome zaciąganie długu technologicznego jest zatem bardzo ważne w kontekście wynikającego z niego ryzyka i generowanych w ten sposób kosztów. Bieżące działania nad redukcją długu technologicznego pozwolą obniżyć owe koszty i ryzyko.

Jak powstaje dług technologiczny w procesie rozwoju oprogramowania?

Istnieje wiele przyczyn generowania długu technologicznego podczas prac nad rozwojem oprogramowania dla firm. Jednak najczęściej firmy borykają się z nim wskutek rozwoju swojego software’u niezgodnie z obowiązującymi standardami, a także konieczności osiągnięcia kompromisu pomiędzy kosztami i czasem wdrożenia rozwiązania, a jego technologią i jakością.

Dług technologiczny może powstawać z powodu:

 • pośpiechu, który najczęściej wynika on z chęci jak najszybszego wprowadzenia produktu do sprzedaży;
 • pominięcia analizy i planowania na początkowych etapach projektu;
 • braku projektu architektury docelowego oprogramowania, co później skutkuje koniecznością nieustannej modernizacji i dostosowywania software’u do zmieniających się realiów rynkowych;
 • wykorzystywania hermetycznych lub przestarzałych technologii, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe wprowadzenie zmian;
 • nieprawidłowego oszacowania kosztów oraz czasu realizacji rozwiązania;
 • stosowania nieodpowiednich narzędzi przez zespół nieposiadający dostatecznych kwalifikacji i wiedzy;
 • braku opracowania dobrych praktyk i standardów pracy w zespole, który zarządza projektem.

Problemem może okazać się również powszechne na rynku oczekiwanie, że finalny produkt będzie zawsze ukończony bez żadnych odstępstw od pierwotnych założeń. Jest to niestety najprostsza droga do tego, aby dostarczyć produkt, który nie będzie spełniał oczekiwań użytkowników i już na początku będzie obciążony długiem technologicznym. Tymczasem można by było na bieżąco weryfikować rozwiązanie z jego odbiorcami, dostarczając je w krótkich iteracjach.

Czy długu technologicznego można uniknąć?

Biorąc pod uwagę intensywność rozwoju technologii, powstawanie długu technologicznego jest w zasadzie nieuniknione. Jednak można z powodzeniem obniżać to ryzyko oraz wysokość wynikających z niego kosztów. W tym celu warto skonsultować się z doświadczoną firmą, która świadczy usługi rozwoju oprogramowania dla firm. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się we wspieraniu organizacji w redukcji długu technologicznego. Warto zapytać o radę doświadczonych ekspertów.

Czym objawia się dług technologiczny?

Aby móc skutecznie poradzić sobie z długiem technologicznym, najpierw musisz nauczyć się rozpoznawać jego symptomy. Im szybciej to zrobisz, tym łatwiej będzie można usunąć dług, a tym samym obniżyć koszty – zarówno te, które generuje sam dług, jak również koszty wdrożenia zmian. Po czym zatem można poznać, że Twoja firma traci na długu technologicznym?

 • Z pracy rezygnują najlepsi inżynierowie, którzy stanowili o jakości zespołu. Ich ambicją jest bowiem rozwijać się i wykorzystywać potencjał najnowszych technologii, a nie pracować na przestarzałych kodach.
 • Problem ten nawarstwia się w procesie rekrutacji nowych specjalistów, którzy rezygnują z kolejnych etapów po zapoznaniu się z zakresem obowiązków.
 • Technologiczne przeszkody stają na drodze ukazywania się nowych wydań.

Oprócz tego sprawny menedżer zauważy, że jego zespół traci motywację do pracy nad oprogramowaniem, m.in. dlatego, że musi poświęcać coraz więcej czasu na przeprowadzanie jego manualnych testów. Skutkuje to obniżeniem produktywności zespołu, opóźnieniami we wdrożeniach, trudnościami z odczytywaniem kodu i odnajdywaniem coraz większej liczby błędów oprogramowania.

Nietrudno zatem rozpoznać symptomy długu technologicznego. Kiedy je zauważysz, nie czekaj i nie dopuść do generowania coraz większych strat. W tym celu należy ustalić przyczynę powstania długu i oszacować, z jakimi kosztami będzie wiązać się jego likwidacja.

Jak poradzić sobie z długiem technologicznym?

Korzystnym rozwiązaniem dla firm, które odczuwają skutki długu technologicznego, jest skontaktowanie się z doświadczonym partnerem technologicznym, takim jak na przykład firma Solwit, która dla swoich klientów realizuje kompleksową usługę redukcji długu technologicznego. Usługi Solwitu obejmują także ocenę ryzyka, jakie niesie modyfikacja wybranych komponentów i upewnienie się, że zmiany nie wiążą się z obniżeniem standardów bezpieczeństwa. Ponadto ten partner technologiczny pomaga w obliczeniu kosztów usunięcia długu oraz w ocenie biznesowych korzyści, jakie przyniosą modyfikacje.

Na tym etapie firma musi określić budżet, jaki przeznaczy na redukcję długu technologicznego. Dlatego potrzebuje mocnego uzasadnienia finansowego, w którego przygotowaniu Solwit również wspiera swoich klientów.

Próby zredukowania długu

Na tym etapie firma zewnętrzna podejmuje działania, których celem jest próba zredukowania długu. Może ona polegać m.in. na:

 • rozbiciu monolitycznego systemu na mniejsze modularne elementy, którymi łatwiej jest zarządzać, rozbudowywać je i skalować;
 • wprowadzeniu automatycznego testowania, dzięki któremu błędy w kodzie będą wychwytywane szybciej i z większą dokładnością, z pominięciem czynnika błędu ludzkiego.

Co zrobić z bardzo dużym długim technologiczny?

Może się niestety okazać, że dług technologiczny danego rozwiązania jest tak duży, że nie opłaca się modernizować dotychczasowego oprogramowania i rozsądniejszym wyjściem jest zlecenie zbudowania nowego systemu. Taka decyzja wiąże się z koniecznością uwzględnienia wszystkich rozwiązań, które ze sobą współdziałają i mogą wpływać na bezpieczeństwo, skalowalność czy wreszcie koszty rozwoju i utrzymania nowego software’u.

Właśnie dlatego podjęcie decyzji należy zawsze skonsultować z doświadczony partnerem technologicznym, po którego stronie pracują wykwalifikowani specjaliści rozwoju oprogramowania i zarządzania zmianami. Samodzielne działanie, w momencie kiedy wystąpił już dług technologiczny, może niestety doprowadzić do jego powiększenia, wygenerowania jeszcze większych kosztów i opóźnienia jego usunięcia.

Współpraca z Solwitem okaże się pomocna i korzystna ze względu na świadomość tego partnera o ryzyku, z jakim wiąże się wdrożenia zmian. Szybkie i sprawne wdrożenie nowego rozwiązania przyczyni się do zmniejszenia kosztów długu, a ponadto zaowocuje również w przyszłości, ponieważ pozwoli rozwinąć wewnętrzne know-how na temat rozwoju oprogramowania i redukowania długu technologicznego.

Rozwój oprogramowania dla firm – podsumowanie

Rozwój oprogramowania biznesowego wymaga poświęcenia temu sporej ilości czasu i zrozumienia wiele towarzyszących temu czynników. Jest to jednak działanie niezbędne do usprawnienia wewnętrznych procesów firmy i podniesienia jakości software’u oferowanego zewnętrznym użytkownikom, dlatego nie warto zajmować się tym samodzielnie, ale skorzystać z usług doświadczonego partnera technologicznego. Firma Solwit pomoże nie tylko zredukować dług wprowadzonymi zmianami, ale także spłacić go, szacując jego wielkość i planując kroki finansowe i technologiczne, które pomogą to osiągnąć.

Zauważyłeś w swojej organizacji symptomy długu technologicznego? Skontaktuj się z Solwitem, który pomoże Ci oszacować jego wielkość, uzasadnić wnioski o budżet na rozwój oprogramowania i opracować strategię likwidacji długu. Pamiętaj o tym, że zbudowanie wewnętrznego zespołu inżynierów i architektów wymaga wyłożenia ogromnych kosztów i poświęcenia na to bardzo dużej ilości czasu, dlatego lepiej jest skorzystać z pomocy partnera, który posiada wymagane kwalifikacje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *