News

Konkurs: Wymarzona podróż z Navitel – odpowiedz i wygraj voucher na nawigację z mapą Polski

Nie tak dawno mieliśmy dla Was konkurs na bardzo kreatywną odpowiedź dotyczącą produktów Apple, a tym razem postanowiliśmy zabawić się w podróżników, którzy z chęcią posłuchają opinii innych na temat planowania trasy oraz wykorzystania nawigacji w czasie podróży. W tym celu przygotowaliśmy rówież konkurs, a w nim mamy coś, co ucieszy nie jednego kierowcę. Jesteście ciekawi co to takiego? Zasady są bardzo proste, wystarczy, że odpowiesz na pytanie przygotowane przez naszą redakcję: Jak zaplanowałbyś wymarzoną trasę objazdową po Polsce i w jaki sposób podczas podróży pomogłaby Ci nawigacja Navitel?

Pamiętajcie, że należy wykazać się kreatywnością, bo tylko najciekawsze odpowiedzi pozostawione w komentarzach na naszym facebooku zostaną nagrodzone. A skoro już o tym mowa – do wygrania mamy aż 15 vocherów na nawigację z mapą Polski z dożywotnią licencją*. Jest to niewątpliwie gratka dla wszystkich kierowców, którzy intensywnie korzystają z nawigacji. A może wśród naszych czytelników są użytkownicy produktów Navitel? Z pewnością ułatwi to Wam kreatywną odpowiedź na pytanie konkursowe.

Regulamin konkursu „Wymarzona podróż z Navitel”

1.Organizatorem konkursu jest portal technologiczna.pl
2.Adres elektroniczny Konkursu: https://www.facebook.com/technologiczna/

1.Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 10.05.2017 do 17.05.2017.
2.Zadanie konkursowe polega na zostawieniu komentarza z odpowiedzią na pytanie: „Jak zaplanowałbyś wymarzoną trasę objazdową po Polsce i w jaki sposób podczas podróży pomogłaby Ci nawigacja Navitel?”
3.W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
4.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na profilu na Facebooku i na portalach.
5.Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.
6.Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada i przechodzi na inną osobę.
7.Zasady konkursu obowiązują na fanpage’u portalu technologiczna.pl.
8.Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: monika@technologiczna.pl

1.Nagrodą w konkursie jest 15 voucherów na nawigację z mapą Polski, z dożywotnią licencją – po 1 egzemplarzu dla każdego zwycięzcy.
2.Po zakończonym konkursie Komisja wybierze 15 użytkowników, którzy udzielili najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
3.Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 2 tygodni od dnia ich przyznania.
4.Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.
5.Informacje o laureatach Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej fanpage.
6.Decyzja Komisji jest ostateczna.
7.Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z konkursem, Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
8.Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej: https://technologiczna.pl

W trakcie prowadzenia Konkursu oraz po jego zakończeniu Organizatorzy stosują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

 

* Usługa nawigacji z mapami Polski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *