Porady okołotechnologiczne

Czym jest ITIL® Foundation?

ITIL® Foundation jest zbiorczą nazwą szkoleń i certyfikatów dotyczących dobrych praktyk zarządzaniu usługami IT.

ITIL® Foundation – szkolenia nie tylko dla specjalistów IT

Zanim jednak przejdziemy do konkretnych założeń stojących za szkoleniami ITIL® Foundation – w tym przypadku w wersji 3 – kilka słów o tym, czym w ogóle jest ITIL® i skąd się bierze popularność tego standardu.

ITIL® jest zbiorem usystematyzowanych reguł dotyczących szeroko rozumianego zarządzania usługami informatycznymi oraz infrastrukturą IT. Podstawowe założenie stojące za ITIL® polega na tym, że jakość oraz kształt usług IT w danej organizacji powinny pozostawać w ścisłym związku z celami biznesowymi tej organizacji.

W praktyce oznacza to, że rozwiązania proponowane przez ITIL® są na tyle uniwersalne, że mogą być wdrażane w każdym miejscu, w którym istnieje dział IT, a nie tylko w firmach informatycznych. Wielkość organizacji również nie ma znaczenia. Co więcej, filozofia ITIL® jest na tyle elastyczna, że bez żadnych problemów można dostosować ją do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa, wybierając wyłącznie te rozwiązania, które rzeczywiście będą przydatne. I to bez ryzyka biznesowej porażki.

Korzyści płynące z zastosowania zasad ITIL® można zebrać w kilku punktach:

 • Zarządzanie działem oraz usługami IT jest w tym przypadku oparte o takie same zasady, jak zarządzanie biznesem
 • . Takie podejście pozwala m.in. na optymalizację kosztów funkcjonowania działu IT, kosztów świadczenia usług informatycznych itp.
 • Praca działu IT jest ustrukturyzowana i uporządkowana. Kompetencje, role i odpowiedzialności są ściśle przydzielone, co ma nie
 • bagatelny wpływ chociażby na produktywność pracowników.
 • Komunikacja w dziale IT zostaje znacznie usprawniona.
 • Wdrożenie standardów ITIL® jest równoznaczne z wysoką kulturą biznesową danej organizacji. To jasny sygnał dla kontrahentów, że jakość usług IT w
 • danym miejscu jest na optymalnym poziomie.

Idealnym wprowadzeniem do filozofii ITIL® jest szkolenie ITIL® Foundation. Przyjrzyjmy się bliżej jego najważniejszym założeniom.

Young collage student using computer and mobile device studying online. Education and online learning.

Akredytowane szkolenie ITIL® Foundation – podstawy zarządzania usługami IT

Kurs jest przeznaczony dla osób, które dotychczas nie miały styczności ze standardami ITIL®. Zarówno dla pracowników niższego szczebla, jak i kadry zarządzającej. Jak wspomniano wcześniej, rodzaj działalności nie ma znaczenia – zasady ITIL® mogą być stosowane w każdej branży, chociaż oczywiście na ich znajomości najwięcej skorzystają pracownicy działów IT.

Zakres tematyczny szkolenia ITIL® Foundation obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

 • Definicje i specjalistyczne słownictwo dotyczące metodyki ITIL®.
 • Procesy stosowane w metodyce ITIL®, a także wyzwania, jakie niesie za sobą wdrożenie tej filozofii.
 • Zakres działań, które należy przeprowadzić, aby przekształcić daną organizację lub dział IT zgodnie z regułami ITIL®.
 • Cykl życia usługi w kontekście zasad tworzących metodykę ITIL®.

Szkolenie ITIL® Foundation znajdziesz w subskrypcji Inprogress Plus.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *